STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

KINH NGHIỆM

1

Lại Minh Quang

Chủ tịch HĐQT

15

2

Nguyễn Thị Thương

Trưởng ban Kiểm soát

30

3

Phạm Hữu Hùng

Tổng Giám đốc

15

4

Trịnh Duy Linh

P. Tổng giám đốc

15

5

Hồ Quang Chung

P. Tổng giám đốc

16

6

Trịnh Công Minh

Trợ lý HĐQT

10

7

Lại Thị Minh Phượng

Kế toán trưởng

20

8

Mai Thị Kim Hiếu

TP HCNS

13

9

Hà Ngọc Thạch

TP Kế hoạch

10

10

Đỗ Trung Kiên

TP Kỹ thuật

15

11

Phan Văn Quyết

TP Vật tư thiết bị

06

12

Mai Thị Mỹ Hạnh

Kế toán

16

13

Hoàng Trung Hiệp

TP TVTK

20

14

Ngô Phú Hạ

TP TVGS

11

15

Phạm Văn Tới

GĐ XN Nội thất

14

16

Lại Xuân Trường

Xưởng trưởng

26

17

Vũ Xuân Trường

GĐ XN xây dựng

08

18

Đặng Xuân Hùy

GĐXN khảo sát

19