1.Khách + Bếp:

2.Phòng Ngủ bố mẹ

3.Phòng Ngủ ông bà

4. Phòng Ngủ con trai

5.Phòng Thờ