Thành phố Hòa Bình tăng cường công tác quản lý xây dựng

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), năm 2023, thành phố đã tiếp nhận 20 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ. UBND thành phố đã cấp giấy phép xây dựng cho 18 trường hợp, còn 2 trường hợp đang trong thời gian thụ lý hồ sơ. Bên cạnh đó, thành phố Hòa Bình cũng đã thẩm định xong hồ sơ dự toán phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 02 công trình.

Công tác cấp GPXD luôn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Công tác kiểm tra sau khi cấp GPXD được thực hiện thường xuyên, cán bộ phụ trách địa bàn luôn kiểm tra, kịp thời, đề nghị UBND các phường có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Văn bản về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đồng thời giao thực hiện việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh Hòa Bình, báo cáo kết quả thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp tình hình đầu tư sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây trên địa bàn thành phố; rà soát, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; tình hình hoạt động xây dựng năm 2023. Thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 06 công trình và nghiệm thu hoàn thành 11 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.